Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

Działając na podstawie §7 ust. 7 Załącznika do Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz pkt 3 Promesy Wstępnej NR RPOZ/2022/5648/PolskiLad, Miasto Pszów i Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie, z siedzibą ul. Bohaterów Westerplatte 1, 44-370 Pszów

OGŁASZA

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE

na realizację zadania: Prace budowlane w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów Bazyliki metodą iniekcji wraz z usunięciem zawilgoconych tynków oraz odgrzybieniem murów.

–  Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład oraz Miasta Pszów,

–  Dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem dostępne są pod adresem: https://bip.gmpszow.finn.pl w zakładce „Przetargi”,

–  Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres email: pszow@katowicka.pl,

–  Oferty należy składać na adres: Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie, ul. Bohaterów Westerplatte 1, 44-370 Pszów,

–  Termin składania ofert upływa z dniem 22 kwietnia 2024 r. godz. 10:00.