RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

„Różaniec jest streszczeniem Ewangelii Jezusa. Najprostszą, a zarazem najskuteczniejszą modlitwą, którą zanosimy do Boga wraz z Maryją – jest Różaniec. Maryja jest nam dana Przez Boga przede wszystkim na czasy trudne. Trzeba wierzyć, że ta Matka zawieść nie może. Kościół pragnie zaprosić Was do wielkiego ruchu modlitwy o pokój na świecie. W objawieniach maryjnych Matka Boża zawsze prosi: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata.”
Święty Jan Paweł II, papież

W odpowiedzi na apel Matki Bożej w Kościele zaczęły powstawać Bractwa Różańcowe i Koła Żywego Różańca. Bractwo Żywego Różańca zaistniało w Pszowie w 1846 roku za przyczyną Ks. Proboszcza Pawła Skwary. On to w czwartą niedzielę Wielkiego Postu przyjął do Bractwa 3 000 osób ale np. w roku 1936 Żywy Różaniec liczył tylko około 1 300 osób. Dla istnienia Róż były więc czasy lepsze i gorsze. 7 października 1983 roku na nowo reaktywowano w Pszowie „Żywy Różaniec”. Zgłosiło się 60 osób. Utworzono z nich 4 Róże. Przełożoną została Maria Pustelny. Obecnie „Żywy Różaniec” tworzą 20-osobowe grupy zwane „Różami”. Każda z nich ma wyznaczonego przewodniczącego zwanego „zelatorem”. Na dzień dzisiejszy w naszej parafii odmawia różaniec 28 Róż to jest 560 osób.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

• odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca
• udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
• częste przystępowanie do sakramentów świętych
• rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
• odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła
• udział w pogrzebie zmarłego członka danej Róży oraz odmówienie modlitwy za spokój jego duszy

Różaniec to modlitwa, którą można odmawiać wszędzie. Można modlić się w ciszy kościoła, w hałasie ulicy, na wycieczce,w drodze do pracy, szkoły czy też uczelni. Można ją odmawiać samotnie lub we wspólnocie.

Chętni, którzy pragną włączyć się do Żywego Różańca mogą zgłosić się do pani Ireny Kowol lub u znanych sobie zelatorów. Naszym opiekunem jest ks. proboszcz Andrzej Pyrsz.

KAŻDY MOŻE NALEŻEĆ DO „ŻYWEGO RÓŻAŃCA”

Dodaj komentarz