Sakramentu Chrztu św. udzielamy w I i III niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godzinie 14.00. W sobotę poprzedzającą chrzest katecheza dla rodziców i chrzestnych o godzinie 17.00 w salce GCI przy probostwie. Wcześniej rodzice zgłaszają narodziny dziecka osobiście w kancelarii parafialnej.

Z nauki Kościoła o Chrzcie Świętym.
Otrzymując Chrzest Święty jesteśmy włączeni do Kościoła, stajemy się członkiem Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet – w wyjątkowych sytuacjach – przejąć wychowanie religijne. Wiara rozświetla nawet najtrudniejsze chwile życia. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości. Chrztu Świętego należy udzielać w takim miejscu i czasie, aby większa ilość ludzi mogła w tym wziąć udział. Powinni być wtedy obecni rodzice dziecka, chrzestni, jak również cała rodzina, a także krewni, przyjaciele, sąsiedzi i inni parafianie. Jasno to wyrażają Obrzędy Chrztu Dzieci. Najbardziej stosownym dniem do udzielania Chrztu Świętego jest niedziela, gdyż jasno ukazuje ona związek sakramentu Chrztu Św. z misterium paschalnym Chrystusa.

 


Fragment polichromii w naszej bazylice. (fot. Foto-Łękawski)

Kto może być chrzestnym dla dziecka ?
Chrzestnymi dla dziecka mogą być takie osoby, które przyjęły sakrament chrztu, Eucharystii, bierzmowania, są osobami praktykującymi, które wreszcie swym życiem mogą dać przykład dziecku. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany wiek – ukończone 16 lat.

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie zgłaszając dziecko do Chrztu Św. ?
Zgłaszając dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej należy przynieść dowód tożsamości jak również Akt Urodzenia dziecka. Zgłoszenia dokonuje matka lub ojciec dziecka. Rodzice chrzestni, jeżeli mieszkają w innej parafii niż parafia, gdzie ma być ochrzczone dziecko dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie, iż mogą być rodzicami chrzestnymi. Kancelaria parafialna wypełnia „formularz zgłoszenia dziecka do Chrztu Św.” – należy mieć również spisane dane osobowe rodziców chrzestnych (imiona nazwiska; wiek; dokładny adres z kodem pocztowym; data, parafia i miejsce bierzmowania – dot. stanu wolnego; data, parafia i miejsce ślubu kościelnego).

Jak przygotować się do Chrztu Św. ?
Rodzice jak i chrzestni dziecka powinni być starannie przygotowani do świadomego udziału w tym sakramencie, dlatego mają obowiązek po zgłoszeniu dziecka do Chrztu Świętego w kancelarii parafialnej, wziąć udział w nauce dla rodziców i rodziców chrzestnych. W naszej parafii trzeba wysłuchać 3 nauk, które mają miejsce w I sobotę miesiąca o godz. 17.00. Natomiast okazja do spowiedzi św. jest we wszystkie soboty od godz. 17.00.

O co należy zadbać ?
Wcześniej należy zakupić świece, gdyż za pomocą świecy w czasie chrztu św. będziemy przyjmować światło Chrystusa, odpalając ogień od świecy paschalnej. Rodzice przynoszą również do kościoła białą szatę – znak łaski uświęcającej, którą matka chrzestna lub kapłan po polaniu główki dziecka wodą chrzcielną nakłada na dziecko. Białą szatę można zakupić w sklepach z dewocjonaliami lub uszyć samemu – prostą białą, symboliczną sukienkę.

Nadeszła niedziela Chrztu Św. dziecka.
W niedzielę bezpośrednio przed Mszą św. z udzielaniem sakramentu chrztu św., należy w zakrystii potwierdzić przybycie z dzieckiem do kościoła. Na tej Mszy św. rezerwujemy pierwsze ławki dla rodziców i rodziców chrzestnych, jak również dla rodziców i chrzestnych, którzy przybyli z dzieckiem w pierwszą rocznicę chrztu – tę rocznicę należy również zgłosić wcześniej w kancelarii, by kapłan udzielił specjalnego błogosławieństwa.

Po udzieleniu sakramentu Chrztu Św. dziecko zostaje wpisane do księgi parafialnej.
Po Mszy św. kapłan podpisuje stosowny dokument, potwierdzając tym samym fakt, iż udzielił sakramentu chrztu świętego. Na podstawie tego dokumentu dziecko zostaje wpisane do księgi chrztu. Księga chrztu świętego jest pierwszą i najważniejszą księgą prowadzoną w parafii. Jest dokumentem potwierdzającym naszą przynależność do Kościoła Rzymsko-Katolickiego i świadectwem przyjętych przez nas sakramentów: chrztu, bierzmowania, małżeństwa lub kapłaństwa, złożonych ślubów zakonnych. Rodzice dziecka powinni pamiętać, w którym kościele i kiedy ich dziecko zostało ochrzczone, gdyż zaświadczenie o chrzcie będzie potrzebne przed przystąpieniem dziecka do pierwszej Komunii św., bierzmowaniem czy sakramentem małżeństwa lub kapłaństwa.

Dodaj komentarz