CEL, ZADANIE I CHARAKTER PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (PRD)

Działalność PRD powinna zmierzać do ukształtowania parafii w świadomą i zaangażowaną wspólnotę, która bierze na siebie troskę i odpowiedzialność za życie i pracę duszpasterską parafii, za szukanie rozwiązań dla powstających problemów. Do zadań Rady Parafialnej należy m.in. pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii w sprawach parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalania pracy parafialnej. Zgodnie ze swoją nazwą PRD ma charakter duszpasterski. PRD może omawiać również sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek z duszpasterstwem. PRD ma charakter pomocniczy z głosem doradczym. Proboszcz ma głos decydujący w sprawach parafii, powinien jednak w sumieniu liczyć się z głosem PRD.

CZŁONKOWIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ:

 1. ks. kan. Andrzej Pyrsz, proboszcz – Przewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 2. Kolorz Marek – Wiceprzewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 3. Korzonek Anna – Sekretarz Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 4. ks. Iwanecki Mateusz, wikariusz
 5. ks. Dudek Jakub, wikariusz
 6. s. Maria Apollonia Przewoźnik, przełożona sióstr Boromeuszek
 7. Aksman Paweł
 8. Dembowy Maria
 9. Juzek Anna
 10. Juzek Przemysław
 11. Korzonek Marek
 12. Kowol Irena
 13. Kowol Paweł
 14. Kozdemba Michał
 15. Kściuczyk Mirosław
 16. Kściuczyk Wiesława
 17. Milion Teresa
 18. Nikel Agnieszka
 19. Witek Michał
 20. Witek Monika

 

Potrzebujesz skontaktować się z członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej?

Możesz wysłać nam maila: parafiapszow@gmail.com

Pamiętaj, że oficjalnym mailem parafii jest: pszow@katowicka.pl

 

Dodaj komentarz