Legion Maryi (Legio Mariae) jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny. Legioniści opierają swoją działalność na dwóch apostolatach: czynu (np. odwiedzanie osób samotnych, chorych, przygotowywanie dorosłych do sakramentów świętych, opieka nad kapliczkami, prace pomocnicze w parafii) oraz modlitwy (udział w modlitewnych adoracjach, modlitwa za kapłanów, modlitwy wynagradzające, prowadzenie Koronki do Bożego Miłosierdzia, modlitw przy zmarłych, modlitwy za Ojca Świętego, rodziny, Kościół, obronę życia poczętego).

W naszej parafii Legion Maryi został założony we wrześniu w 1994 roku. Pierwszym opiekunem duchowym Prezydium p.w. Matki Bożej Uśmiechniętej został ks. prob. Józef Fronczek. Później opiekunem duchownym był  ks. Marcin Niesporek, obecnie ks. Waldemar Wróbel.

Spotykamy się raz w tygodniu – w poniedziałki o godzinie 19.00 w salkach za probostwem. Odmawiamy modlitwy legionowe z naszego modlitewnika oraz jedną część różańca świętego w intencjach Matki Bożej. Po wysłuchaniu alokucji składamy sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmujemy nowe zadania na kolejny tydzień. Spotkanie trwa około godziny.

Legionistą może być każdy kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele Katolickim, niezależnie od wykształcenia, wieku i posiadanej wiedzy religijnej.

Dodaj komentarz