Poza celebransem chyba nie istnieje żadna inna ważniejsza i bardziej widoczna funkcja podczas Mszy świętej niż… ministrant! To do nich należy pomoc przy sprawowaniu Eucharystii i innych nabożeństw. Swoją służbą każdy ministrant dba o to, aby liturgia była piękna i bogata w znaki, które nieraz sam niesie. Bo to do niego należy prowadzenie krzyża, światła, ewangeliarza, kadzidła, to on daje zgromadzeniu liturgicznemu sygnał do zmiany postawy swoim dzwonieniem. Ministrant przynosi też do ołtarza kielich, patenę z hostiami, wino z wodą. Starsi ministranci pełnią również zaszczytne funkcje głoszenia Słowa Bożego poprzez publiczne czytanie z ambony lekcji, śpiewanie psalmów, prowadzenie modlitwy wiernych.

Czy jest jakaś granica wieku? Wystarczy, aby ministrant był po pierwszej komunii świętej. Górnej granicy nie ma, dlatego przy naszym ołtarzu służą również dorośli mężczyźni, stanowiąc razem z ministrantami tzw. „Liturgiczną Służbę Ołtarza”. Nieraz ministranci służą przy ołtarzu ze swoimi ojcami, co zasługuje na szczególne uznanie. Nieraz ich ojcowie pełnią funkcję nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej.

Ministrantura to dobra szkoła samodzielności, autodyscypliny, punktualności, pracy w grupie, ale także dykcji, emisji głosu, a pod kątem duchowym – uczy trwania przy Bogu i sakramentach Kościoła w każdym czasie.

Ministrantura ma w sobie coś mistycznego, musztrowego i teatralnego. Ministrantura to także przyjaźnie między chłopcami, którzy spotykają się nie tylko przy ołtarzu i w szkole, ale także na boisku, wycieczkach i internetowych serwerach gier.

Czy ciężko być ministrantem? Sporo spraw trzeba ogarnąć, ale zawsze można liczyć na pomoc starszych. Obowiązkiem ministranta w naszej parafii jest służba na niedzielnej i świątecznej Mszy oraz kilku Mszach w tygodniu – według możliwości czasowych. Dodatkowo w każdą sobotę o godzinie 10.00 gromadzą się na zbiórkach w salkach za probostwem. Ich patronem jest święty Tarsycjusz.

Chcesz dołączyć? Przyjdź na zbiórkę, albo do zakrystii. Ksiądz Jakub Dudek, nasz opiekun, pomoże ci wstąpić w nasze szeregi, obojętnie czy masz 10 lat, 15 czy 40 i więcej. Jeśli kiedyś byłeś ministrantem i brakuje ci służby – przyjdź, nie wahaj się!

Dodaj komentarz