LITANIA DO MATKI BOŻEJ PSZOWSKIEJ, PANI UŚMIECHNIĘTEJ

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo,                                                – módl się za nami.
Matko Boża,
Matko bez zmazy pierworodnej poczęta,
Matko Dziewicza,
Matko Wniebowzięta,
Matko Odkupiciela,
Matko nasza,
Matko, której obraz przodkowie nasi przynieśli z Jasnej Góry,
Matko o jasnym obliczu,
Matko wielbiona tu od wieków życiem, sercem i pieśniami,
Matko serdeczna, Opiekunko ludzi,
Matko o sercu, które zna głos dzieci,
Matko, łask Szafarko,
Matko pomocy nieustającej,
Matko różańca świętego,
Królowo Anielska o skroni uwieńczonej różami,
Niepokalana, śliczna Jutrzenko,
Ufności wątpiących,
Do której w smutku wołamy,
Pod której płaszcz się uciekamy,
Którą tysiąc razy pozdrawiamy,
Której uśmiech leczy wszystkie serca rany,
Której uśmiech dostrzega serce nawrócone,
Której uśmiech przenika tę ziemię,
Która płaszczem uśmiechu bronisz Śląsk przed złem całym,
Królowo nad doliną Odry,
Złoty kluczu do Morawskiej Bramy,
Źródło otuchy pomiędzy Śnieżką a Karpat szczytami,
Niewiasto, na której głowie wieniec z gwiazd dwunastu,
Uboga, której zrabowano wszystkie klejnoty i wota,
Przebaczająca Matko miłosierdzia,
Panno Maryjo, która nas błogosławisz swym Synaczkiem,
Matko Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej i Jastrzębskiej,
Matko Pojednania kultur i narodów,
Matko Niemców, Czechów i Polaków,
Panno wierna, któraś pomagała wracać z powstań i wojen,
Matko dobrej śmierci, poległych żołnierzy i górników,
Uzdrowienie chorych dusz i ciał naszych,
Matko dobrych intencji pątników,
Orędowniczko powołań kapłańskich i zakonnych,
Nieprzyjaciółko wszelkiej herezji i grzechu każdego,
Maryjo, o której nigdy za wiele,
Córo Twego Syna,
Pełna łaski,
Dziewico posłuszna,
Chwały ikono,
Służebnico Pańska,
Gwiazdo zaranna,
Mieszkanie Mądrości,
Matko żyjących,
Początku Kościoła,
Znaku nadziei,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K.: Módlmy się. Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia, † udziel swoim sługom łaski, * aby święto Jej Narodzenia utwierdziło nas w pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę…

Projekt: ks. prof. Jerzy Szymik