Wspólnota Matki Miłosiernego jest filią Chwałowickiej Wspólnoty Jezusa Miłosiernego. WMM spotyka się co środę na Eucharystii o godzinie 18.00, aby później wielbić Miłosiernego Jezusa podczas modlitwy. Oprócz formacji własnej członków, pragnieniem wspólnoty jest docierać do ludzi poprzez różne formy rekolekcji, czuwań, kursów i spotkań, aby głosić im Dobrą Nowinę o Jezusie.

Członkowie WMM, podobnie jak członkowie WJM dbają o to, aby codziennie modlić się Słowem Bożym, często i w pełni uczestniczyć w Eucharystii, brać udział w spotkaniach formacyjnych małej grupy raz na miesiąc oraz raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach lub kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji. Członkowie WMM są również wezwani do dawania świadectwa o Jezusie oraz do posługi w diakoniach. Wśród diakonii Matki Miłosiernego znajdziemy diakonię modlitwy (omadlania, modlitwy tańcem, wstawienniczą), diakonię muzyczną, miłosierdzia, liturgiczną, medialną oraz parę innych, w tym technicznych, by wszystko mogło dobrze funkcjonować.

Nie musisz być od razu członkiem Wspólnoty. Możesz po prostu przychodzić na środowe spotkania jako sympatyk, bez zobowiązań. Zapraszamy co środę do Bazyliki. Zaczynamy o godzinie 18.00 Mszą świętą, później odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i trwamy na wspólnotowej modlitwie uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. Zapewniamy także opiekę dla Twoich dzieci – w ramach WMM funkcjonuje również Uśmiech Miłosierdzia – to najmłodsi uczestnicy naszych spotkań. W czasie spotkań dorosłych w kościele, dzieci pod opieką opiekunów i animatorów bawią się, wykonują kreatywne dzieła i modlą się w salkach za probostwem.

Opiekunem pszowskiej filii jest ks. Jakub Dudek.

Więcej o działalności Wspólnoty Jezusa Miłosiernego znajdziesz tu: https://jezusmilosierny.pl