XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8 listopada 2020 r.

Napisane przez:

█ Dziś 32 Niedziela Zwykła, a także Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pamiętajmy w modlitwie o braciach i siostrach prześladowanych za wiarę. Na 15.15 zapraszamy na różaniec za zmarłych zalecanych.

█ W środę 11 listopada przypada Święto Niepodległości. Msza św. w intencji Członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych i ich rodzin oraz wszystkich poległych walczących o wolność Ojczyzny zostanie odprawiona o godzinie 10.00.

█ Przypominamy, że odpust zupełny  za zmarłych można zyskać przez cały miesiąc listopad. Pełne brzmienie Dekretu Penitencjarni  Apostolskiej odnośnie do odpustów umieszczony jest na naszej stronie internetowej.

█ Zachęcamy i zapraszamy do odmawiania różańca w naszych domach codziennie o godzinie 20.30, w godzinie modlitewnej jedności, w intencjach tak bardzo ważnych dla Kościoła, ojczyzny, naszej parafii, naszych rodzin, o ustanie pandemii i o pokój społeczny.

█ Ponieważ dzieci przeszły na zdalny tryb nauczania, dopóki nie wrócą do szkół, zawieszamy także czwartkowe Msze św. szkolne. Intencje z tych Mszy św. zostaną przesunięte na godzinę 18.00. Zawieszone są także wszystkie spotkania formacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

█ W związku ze stanem pandemii odwiedziny chorych ograniczamy tylko do wezwań koniecznych, w zagrożeniu śmierci.

█ Również i Kancelaria Parafialna od nadchodzącego tygodnia, będzie czynna tylko dwa razy w tygodniu: w czwartek od 16.00 do 18.00 i w piątek od 9.00 do 11.00. Wszystkie ważne sprawy można załatwić także telefonicznie kontaktując się z księżmi pod numerami telefonów umieszczonych na stronie internetowej parafii.

█ W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Ubogich, a w naszej archidiecezji przypada Dzień Muzyki Liturgicznej.

█ W związku z bardo trudną sytuacją epidemiczną, w czasie nabożeństw w kościele może przebywać 1 osoba na 15 mkw., czyli w naszej Bazylice 62 osoby. Zajmujemy tylko oznaczone miejsca. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję. Przypominamy, że wszyscy obecni w kościele, oprócz sprawującego liturgię, mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust maseczką. Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk. Stanowczo prosimy, aby przyjmować Komunię świętą wyłącznie na rękę. Stosujmy się do tych zarządzeń dla naszego wspólnego dobra. Zaś w modlitwie pamiętajmy o chorych i służbach medycznych zmagających się ze skutkami pandemii.

█ Dziś kolekta na renowację katowickiej katedry. Za tydzień comiesięczna kolekta inwestycyjna, a przed kościołem Panie z Parafialnego Zespołu CARITAS przeprowadzą zbiórkę na Fundację Papieska Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Bóg zapłać!


Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.
Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.