• Post author:

Dziś  XXXI  Niedziela Zwykła.

Na godzinę 15.15 zapraszamy na różaniec za zmarłych zalecanych.                                   

Dzisiaj o godzinie 15.00 odbędzie się Dzień Skupienia dla narzeczonych. Rozpoczęcie w Domu parafialnym.

Do środy 8 listopada włącznie, o godzinie 17.30 odmawiamy różaniec za zmarłych. Również do środy można zyskać odpust zupełny  za dusze w czyśćcu cierpiące odwiedzając pobożnie cmentarz i modląc się  za zmarłych.

W środę po Mszy św. wieczornej w salce GCI spotkanie Parafialnego Zespołu CARITAS, który chcemy ożywić i zaktywizować, dlatego zapraszamy chętnych, nowych członków do włączenia się w to dzieło. 

W sobotę 11 listopada przypada 99 rocznica Odzyskania Niepodległości. O godzinie 13.00 w naszej Bazylice zostanie odprawiona Msza św. w intencji Członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych i ich rodzin oraz wszystkich poległych walczących o wolność Ojczyzny.  

Za tydzień przeżywać będziemy Dzień Solidarności z Kościołem  Prześladowanym. Pamiętajmy w modlitwie o braciach i siostrach prześladowanych za wiarę. Przed Bazyliką zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi  w Potrzebie.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na renowację katowickiej katedry. Za tydzień comiesięczna kolekta inwestycyjna. Bóg zapłać!


Oświadczenie KEP ws. ograniczenia handlu w niedziele

Apelujemy do tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone laicyzacją.

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijan z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.

Trudno pominąć fakt, iż to właśnie „Solidarność” – jako Związek programowo ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych – realizując własną uchwałę programową i zapis o dążeniu do wprowadzenia zasady 5-dniowego tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. Wolna niedziela zawiera się w etosie „Solidarności”, z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali i powołują.

W okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości – otwarcie odnosząc się do dziedzictwa „Solidarności” – nie można pominąć niedzieli jako budulca duchowej wspólnoty narodu. Ten społeczny wymiar „uwolnienia” niedzieli zawiera w sobie jedną z podstawowych prawd o naturze człowieka, który współistnieje
z innymi i tworząc z nimi wspólnotę, społeczność, naród. Chodzi również o uwolnienie człowieka, gdyż osoba, której odbiera się wolną niedzielę, jest kimś wykorzystywanym. Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego.

Apelujemy więc do tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją. Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek, czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał Św. Jan Paweł II encyklice Centesimus Annus. Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych. Niech zatem nie ginie sprawiedliwość i solidarność pośród nas, przygotowujących się do świętowania setnej rocznicę niepodległej Polski. Niech integralnym elementem tego święta całego narodu stanie się prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę.

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Artur Miziński
Biskup Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, dnia 31 października 2017 roku