• Post author:

█ Dziś 30. Niedziela Zwykła. Na 15.15 zapraszamy na Nabożeństwo różańcowe.

█ W czwartek Msza św. szkolna o godzinie 16.30. Serdecznie zapraszamy.

█ Trwa miesiąc październik, miesiąc Różańca św. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, odmawiajmy różaniec w naszych domach.

█ Za tydzień w niedzielę 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Na godzinę 15.15 zapraszamy na Nabożeństwo za zmarłych i różaniec za zmarłych zalecanych. Ze względu na stan epidemiczny nie będzie procesji na cmentarz, jak również modlitw na Starym Cmentarzu w Dzień Zaduszny.

█ Z racji przypadających dni szczególnej modlitwy za zmarłych, można zyskać odpust zupełny  za dusze w czyśćcu cierpiące: od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, przez nabożne nawiedzenie kościoła i spełnienie zwykłych warunków odpustu, oraz w dniach od 1 do 8 listopada, odwiedzając pobożnie cmentarz i modląc się  za zmarłych.

█ Zachęcamy do modlitwy za zmarłych; zalecki za zmarłych można składać do skarbony wystawionej przed zakrystią. Różaniec za zmarłych zalecanych odmawiamy codziennie od 1- 8 listopada o godzinie 17.30.

█ W związku z intensywnym czasem porządków na cmentarzu, prosimy o zachowanie zasad sanitarnych w związku z zagrożeniem epidemicznym, a także regulaminu cmentarza i ogólnie przyjęte zasady kultury. Nie zaśmiecajmy cmentarza podrzucając odpady w miejsca niedozwolone. Przypominamy o opłatach porządkowych związanych z korzystaniem ze cmentarza, które należy uiścić w Kancelarii Parafialnej co roku. Opłata roczna wynosi 20 zł od miejsca grobowego / czyli 1,70 zł miesięcznie /. Ze smutkiem należy stwierdzić, że wielu parafian nie wywiązuje się z tego obowiązku.

█ W związku z Dniem Zadusznym w poniedziałek 2 listopada Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.

█ W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, znaleźliśmy się w tzw. „strefie czerwonej”, dlatego według zarządzeń, w czasie nabożeństw w kościele może przebywać 1 osoba na 7 mkw. Jednocześnie przypominamy, że wszyscy obecni w kościele, oprócz sprawującego liturgię, mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust maseczką. Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk. Stanowczo zalecamy, aby przyjmować Komunię  świętą wyłącznie na rękę. Stosujmy się do zarządzeń państwowych i kościelnych. Pamiętajmy w naszych modlitwach o chorych i służbach medycznych zmagających się ze skutkami pandemii.

█ Dziś kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii. Za tydzień kolekta na zapłacenie rachunków za energię elektryczną i gaz. Bóg zapłać!