• Post author:

█ Dziś 19. Niedziela Zwykła. Na godzinę 15.15 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.

█ W czwartek 13 sierpnia pielgrzymujemy jak co roku do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej. Z racji stanu epidemicznego, udajemy się indywidualnie, nie ma pielgrzymki grupowej. O godzinie 11.30 różaniec fatimski, a wspólna Msza św. celebrowana w intencji naszej parafii zostanie odprawiona w tamtejszym sanktuarium o godz. 12.00. 

█ W sobotę 15 sierpnia przypada Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Słowo Boże wygłosi nasz diakon Przemysław Kaziszyn, a  sumie przewodniczył będzie tegoroczny neoprezbiter z diecezji opolskiej ks. Marcin Jaśkowski , po sumie udzieli także błogosławieństwa prymicyjnego. Msze św. odprawimy w porządku niedzielnym. W tym dniu zostanie zebrana comiesięczna kolekta inwestycyjna na dalsze remonty i inwestycje. W czasie każdej Mszy św. święcimy zioła i kwiaty. Na godzinę 15.15 zapraszamy na Nieszpory Maryjne. Z racji Odpustu, dzień wcześniej, z powodu stanu epidemicznego, nie udamy się na Drogę Krzyżową na Pszowską Kalwarię, ale jak to było przed odpustem czerwcowym, na godzinę 16.00 zapraszamy do Bazyliki na Adorację Najświętszego Sakramentu, a o godzinie 17.30 odprawimy Nieszpory Maryjne.

█ Przypominamy, że w naszej Bazylice okazja do Sakramentu Pokuty jest codziennie w czasie wakacji, od poniedziałku do soboty rano przed Mszą św. od 7.30 do 8.00, oraz po południu od 16.00 do 17.00.

Kancelaria Parafialna jest czynna w czwartek od 16.00 do 18.00 i w piątek od 9.00 do 11.00.

█ Przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego jest wystawiony kosz, do którego można składać dary materialne, w szczególności środki czystości i przybory szkolne, które zostaną przekazane dzieciom przybywającym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M.Laury Meozzi w Pogrzebieniu, prowadzonej przez Siostry Salezjanki.

█ Wszystkim wypoczywającym na wakacjach i udającym się na urlop życzymy dobrego wypoczynku. Pamiętajmy o zachowaniu zasadach związanych z bezpieczeństwem w stanie epidemicznym.

█ Dziś kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii. Za tydzień kolekta będzie przeznaczona na remont Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Bóg zapłać !

█ Burmistrz Miasta Pszów zaprasza wszystkich zainteresowanych właścicieli nieruchomości do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, która może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych na usunięcie z budynku azbestu oraz odtworzenie pokrycia dachowego, które zostało uszkodzone w wyniku prac związanych z demontażem azbestu. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Pszów do 14 sierpnia 2020 r.