• Post author:

1. DZISIAJ: Po każdej Mszy św. będzie, w ramach nabożeństwa 40-to godzinnego, wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do adoracji do następnej Mszy św. Nabożeństwo eucharystyczne o 15.15. Msze św. po południu o godz. 14.00 i 18.00.
2. CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO
W PONIEDZIAŁEK I WTOREK PRZEZ CAŁY DZIEŃ BĘDZIE WYSTAWIONY NAJŚW. SAKRAMENT W RAMACH CZTERDZIESTOGODZINNEGO NABOŻEŃSTWA.
RAMOWY PLAN ADORACJI NA CAŁY DZIEŃ
Po Mszy św. o 6.30 – odmawiający wspólnie Różaniec św.
Po mszy św. o 8.00 do 10.00 – mieszkańcy Dołów;
11.00 – mieszkańcy Starej Maszyny;
12.00 – mieszkańcy centrum miasta;
13.00 – mieszkańcy ulic w kierunku Kokoszyc;
14.00 – parafianie z osiedli;
15.00 – czciciele Miłosierdzia Bożego;
16.00 – młodzież i dzieci parafii;
17.00 – mężczyźni;
17.30 – wspólna adoracja;
JEST TO JEDNAK PLAN RAMOWY. PROSIMY BARDZO, ABY KAŻDY Z PARAFIAN ZNALAZŁ NAJODPOWIEDNIEJSZY CZAS DLA SIEBIE NA SPOTKANIE Z CHRYSTUSEM OBECNYM W EUCHARYSTII.
3. W TYM TYGODNIU
W ŚRODĘ POPIELCOWĄ ZAPRASZAMY DO ROZPOCZĘCIA OKRESU WIELKOPOSTNEGO PRZEZ UDZIAŁ WE MSZY ŚW. I CEREMONII POSYPANIA NASZYCH GŁÓW POPIOŁEM NA ZNAK ROZPOCZĘTEJ POKUTY.
MSZE ŚW. W TYM DNIU JAK W NIEDZIELĘ. ZMIANA MSZY ŚW. Z 14.00 NA GODZ. 16.30
W TYM DNIU BĘDZIE ZBIERANA OFIARA JAKO JAŁMUŻNA POSTNA – JEST TO UCZYNEK POKUTNY – ZA NASZE GRZECHY. Ofiara ta przekazana jest do Kurii.
CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA MNICHA I METODEGO BISKUPA – patronów Europy;
4. OKRES WIELKIEGO POSTU
OD ŚRODY POPIELCOWEJ ROZPOCZYNA SIĘ OKRES WIELKIEGO POSTU. Jest to czas, w którym mamy się przygotować na największe wydarzenie w historii zbawienia – Triduum Paschalne – przeżycie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa – na święta wielkanocne. W tym okresie Kościół będzie nam przypominał o naszym nawróceniu do Boga i pogłębieniu naszej wiary. Mają nam w tym pomóc nabożeństwa wielkopostne.
NABOŻEŃSTWA OKRESU WIELKOPOSTNEGO
GORZKIE ŻALE I KAZANIE PASYJNE NIEDZIELA 15.15, Kazania pasyjne wygłosi diakon Michał Mendakiewicz.
DROGA KRZYŻOWA
DLA DOROSŁYCH W KOŚCIELE PIĄTEK – PO MSZY ŚW. O 8.00 I O GODZ. 17.00
NA KALWARII SOBOTA – WYJŚCIE Z BAZYLIKI O 15.00.
DLA DZIECI: CZWARTEK – 16.30 (w ramach Mszy szkolnej)
ZALECKI ZA ZMARŁYCH, KTÓRYCH WSPOMINAĆ BĘDZIEMY W CZASIE DROGI KRZYŻOWEJ MOŻNA SKŁADAĆ W ZAKRYSTII, KANCELARII I SKARBONCE PRZY ZAKRYSTII.
5. NABOŻEŃSTWA
Nowenna do Matki Bożej Uśmiechniętej wypada.
Nabożeństwo Apostolstwa Dobrej Śmierci – czwartek o 17.15.
Wystawienie Najśw. Sakramentu i cicha adoracja w piątek po Mszy św. o 6.30.
6. KATECHEZY I SPOTKANIA GRUP DUSZPASTERSKICH
Katecheza dla dorosłych – wtorek po Mszy św. wieczornej.
Spotkanie modlitewne Lectio Divina – środa o 19.00 w bazylice,
Legion Maryi – w piątek po Mszy św. wieczornej
7. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ
I-sza niedziela Wielkiego Postu. Powitamy w naszej parafii dk. Michała Mendakiewicza pochodzącego z Tych, który rozpocznie swój staż diakonacki. Serdecznie go witamy i życzymy mu, aby ten czas jak najlepiej wykorzystał przygotowując się do święceń prezbiteratu.
Kolekta przeznaczona będzie na potrzeby Archidiecezji. Polecamy ją ofiarności parafian i serdecznie dziękujemy za każdą złożoną ofiarę.
8. Zwracamy się z prośbą dotyczącą odpisu 1% podatku na rzecz naszej Fundacji Caritas Katowice KRS 0000291119. Każdy wierny może 1% swojego podatku podarować na cele charytatywne związane z naszą Caritas diecezjalną. Prosimy wiernych, aby wspomagali dzieła naszej lokalnej Caritas.

Są to:
Domy Pomocy Społecznej,
Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Hospicja,
Świetlice dla dzieci,
Domy Dziennego Pobytu dla seniorów,
Noclegownie,
Środowiskowe Domy Samopomocy,
Turnusy rehabilitacyjne i inne formy wspomagania najuboższych,

Na stronach naszej Caritas www.katowice.caritas.pl oraz na stronie Fundacji Caritas Katowice www.silesia.caritas.pl jest załączony formularz PIT do rozliczeń z Urzędem Skarbowym