• Post author:

█ Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela roku liturgicznego. Na 15.15 zapraszamy na Nieszpory niedzielne, w czasie których odmówimy akt poświęcenia parafii Chrystusowi Królowi. Za uroczyste odmówienie tego aktu i spełniając zwykłe warunki odpustu, można zyskać odpust zupełny.

█ Przypominamy, że odpust zupełny  za zmarłych można zyskać jeszcze do końca miesiąca listopada, według warunków podanych w Dekrecie Penitencjarni  Apostolskiej, który zamieszczamy na naszej stronie internetowej.

█ Za tydzień rozpoczniemy w Kościele Adwent, a wraz z nim, Roraty.  Zwracamy się do rodziców i opiekunów naszych dzieci, aby zamówione materiały roratnie odbierać w kiosku parafialnym za tydzień w niedzielę. Sposób organizacji tegorocznych rorat został wymuszona sytuacją pandemii. I Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy parafian do abstynencji od napojów alkoholowych i złożenia świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi Trzeźwości, która będzie wyłożona na ołtarzu Miłosierdzia Bożego.

█ Z racji Adwentu, a także trudnego czasu izolacji wywołanej pandemią, chcemy włączyć się w łańcuch dobra i obdarować potrzebujących, dlatego przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia znajduje się kosz, do którego można złożyć produkty spożywcze i artykuły chemiczne. Te dobroci chcemy dostarczyć potrzebującym, a także dzieciom z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. M.Laury Meozzi w Pogrzebieniu, prowadzonej przez Siostry Salezjanki. Prosimy więc o współpracę, aby dotrzeć do najbardziej potrzebujących. Informacje można przekazać w czasie dyżurów Zespołu CARITAS w każdą środę po Mszy św. o godz. 8.00 w naszej kawiarence, a także wrzucając karteczki z adresami tych osób do skarbonki św. Antoniego.

Katecheza dla rodziców dzieci komunijnych ze środy 25 listopada, z powodu pandemii zostaje przesunięta na późniejszy termin, który zostanie podany.

█ Zachęcamy i zapraszamy do odmawiania różańca w naszych domach codziennie o godzinie 20.30, w godzinie modlitewnej jedności, w intencjach tak bardzo ważnych dla Kościoła, ojczyzny, naszej parafii, naszych rodzin, o ustanie pandemii i o pokój społeczny.

Odwiedziny chorych ograniczamy tylko do wezwań koniecznych, w zagrożeniu śmierci.

Kancelaria Parafialna jest czynna tylko dwa razy w tygodniu: w czwartek od 16.00 do 18.00 i w piątek od 9.00 do 11.00. Wszystkie ważne sprawy można załatwić także telefonicznie kontaktując się z księżmi pod numerami telefonów umieszczonych na stronie internetowej parafii.

█ Przypominamy o przestrzeganiu przepisów sanitarnych. Ze względu na ograniczenia ilości osób w kościele, pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję. Zajmujemy tylko oznaczone miejsca. W kościele obowiązuje pełne zasłanianie nosa i ust maseczką. Prosimy o dezynfekcję rąk. Stanowczo prosimy, aby Komunię św. przyjmować wyłącznie na rękę. Stosujmy się do tych zarządzeń dla naszego wspólnego dobra.

█ W kiosku parafialnym można nabyć nowy numer „Pani Uśmiechniętej”, „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego”, jak również opłatki na stół wigilijny i świece CARITAS na stół wigilijny jako pomoc charytatywna dzieciom.

█ Dziś kolekta na potrzeby archidiecezji, a zwłaszcza na funkcjonowanie archiwum i muzeum archidiecezjalnego. Za tydzień kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii. Ofiary na potrzeby parafii można także składać do skarbony w tyle kościoła lub bezpośrednio na konto parafii, którego numer znajduje się na stronie internetowej. Bóg zapłać!

█ Duszpasterze pszowscy w duchu jedności i troski przekazują w tym trudnym czasie wszystkim parafianom i mieszkańcom naszego miasta słowa pozdrowienia i otuchy. Dlatego w perspektywie nowego roku duszpasterskiego napisaliśmy List do Parafian, który publikujemy naszej stronie internetowej (KLIKNIJ TUTAJ), a także w formie papierowej jest on dostępny w tyle kościoła i można go sobie zabrać do domu. Niech nasze słowo stanie się inspiracją do osobistych przemyśleń czy też wspólnych rodzinnych rozmów. Przyjmijcie go w miłości i braterstwa.