MISJE ŚWIĘTE W PARAFII
NARODZENIA NMP W PSZOWIE

02.03 – 10.03.2013r.
„Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”(Mt 11,6)

SOBOTA 02.03.2013 r.
16.30 – Rozpoczęcie Misji Św. przy Krzyżu Misyjnym.
Procesja do kościoła i nabożeństwo wprowadzenia „Arki Przymirza”
18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

NIEDZIELA 03.03.2013 r.
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6).
XI stacja Drogi Krzyżowej – Śmierć Jezusa na krzyżu
V Przykazanie Boże – Nie zabijaj

Intencja modlitewna: W intencji wszystkich ochrzczonych naszej parafii
o żywa i dojrzałą wiarę dla nich.
6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
19.15 – WIECZÓR ODNOWIENIA PRZYMIERZA CHRZTU ŚW. – nauka misyjna dla wszystkich ochrzczonych
DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

PONIEDZIAŁEK 04.03.2013 r.
„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”
(Mt 5, 4).
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
IV Przykazanie Boże – Czcij ojca swego i matkę swoją

Intencja modlitewna: W intencji wszystkich przeżywających lęki i smutek oraz w intencji tych, którzy doświadczają samotności.

7.30 – Różaniec św.
8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
9.00 – Nabożeństwo w intencji zmarłych z naszych rodzin
18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
19.15 – WIECZÓR Z JEZUSEM W GETSEMANI połączony z nauką misyjną dla wszystkich, szczególnie osób doświadczających samotności
DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI
WTOREK 05.03.2013 r.
„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9)
IV stacja Drogi Krzyżowej – Spotkanie z Matką
III Przykazanie Boże – Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Intencja modlitewna: W intencji młodzieży naszej parafii, by miała potrzebę spotkania z Bogiem, który przynosi pokój serca.

7.30 – Różaniec św.
8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
11.00 – Msza św. z nauką misyjną dla chorych, niepełnosprawnych i seniorów z błogosławieństwem lourdzkim/namaszczeniem chorych
18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
19.15 – WIECZÓR MŁODYCH Z JEZUSEM DAJĄCYM POKÓJ – nauka misyjna dla całej młodzieży naszej parafii, szczególnie dla tych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przyjęli sakrament bierzmowania (od roku 2007) oraz dla kandydatów do bierzmowania
DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

ŚRODA 06.03.2013 r.
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)
V stacja Drogi Krzyżowej – Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi
I Przykazanie Boże – Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

Intencja modlitewna: W intencji rodziców, którzy wychowują dzieci, aby pomogli im wzrastać duchowo i nauczyli ich stawiać Boga na pierwszym miejscu w życiu.

7.30 – Różaniec św.
8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
19.15 – WIECZÓR Z MIŁOSIERNYM OJCEM połączony z nauką misyjną dla wszystkich, szczególnie rodziców wychowujących dzieci, a zwłaszcza rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i rodziców dzieci, które w ostatnich 5 latach przystąpiły do I Komunii św. (od roku 2007), rodziców kandydatów do bierzmowania oraz tych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przyjęli bierzmowanie.
DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI
CZWARTEK 07.03.2013 r.
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”
(Mt 5, 8)
VI stacja Drogi Krzyżowej – św. Weronika ociera twarz Jezusa
VI Przykazanie Boże – Nie cudzołóż

Intencja modlitewna: W intencji małżonków naszej parafii, aby dochowali wzajemnej miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej.

7.30 – Różaniec św.
8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
16.45 – nauka misyjna dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną oraz uroczystym odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
19.15 – WIECZÓR ZE ŚWIĘTĄ WERONIKĄ połączony z nauką dla wszystkich, szczególnie dla małżonków (rozdanie chust św. Weroniki)
DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

PIĄTEK 08.03.2013 r.
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3)
X stacja Drogi Krzyżowej – Obnażenie Jezusa z szat
VII Przykazanie Boże – Nie kradnij

Intencja modlitewna: W intencji chorych i cierpiących w domach oraz
w szpitalach.

7.30 – Różaniec św.
8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
9.00 – Nabożeństwo pokutne dla całej Parafii
18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
19.15 – WIECZÓR KONTEMPLACJI OBLICZA CIERPIĄCEGO CHRYSTUSA połączony z Drogą Krzyżową ulicami miasta (przynosimy świece)
DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

SOBOTA 09.03.2013 r.
„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 10)
XI stacja Drogi Krzyżowej – Jezus do krzyża przybity
II Przykazanie Boże – Nie będziesz brał Imienia Pana Boga Twego na daremno

Intencja modlitewna: W intencji wszystkich Parafian, aby byli chrześcijanami nie tylko z nazwy.

7.30 – Różaniec św.
8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
19.15 – WIECZÓR PRZY KRZYŻU CHRYSTUSA połączony z nauką
dla wszystkich Parafian oraz poświęceniem Krzyży misyjnych
DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

NIEDZIELA 10.03.2013 r.
„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5,5)
I stacja Drogi Krzyżowej – Pan Jezus na śmierć skazany
VIII przykazanie Boże – Nie mów fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu

Intencja modlitewna: W intencji trwałych owoców przeżytych Misji Świętych oraz o powrót tych, którzy są daleko od Boga.

6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną, zawierzeniem Duchowi Świętemu, zyskaniem odpustu zupełnego oraz błogosławieństwem apostolskim
15.00 – Nabożeństwo na zakończenie Misji Świętych i procesja do krzyża misyjnego

OKAZJA DO MISYJNEJ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ:

niedziela – przed każdą Mszą św.
w tygodniu – od 7.30 do 8.00 oraz od 17.00 do 18.00 (adoracja Najświętszego Sakramentu)

Dodaj komentarz