Plan Adoracji w poniedziałek i wtorek / 28.02 i 1.03./ jest następujący:

 

07.00 – członkowie Żywego Różańca

09.00 – mieszkańcy Dołów

10.00  – mieszkańcy Starej Maszyny

11.00  – mieszkańcy centrum miasta

12.00  – mieszkańcy ulic w kierunku Kokoszyc

13.00  – mieszkańcy osiedli

14.00 – Siostry Boromeuszki, Legion Maryi, III Zakon Franciszkański

15.00 – czciciele Miłosierdzia Bożego

16.00 – mężczyźni

17.00 – młodzież; bierzmowańcy; oaza; Wspólnota Matki Miłosiernego; osoby, które nie mogły być na swojej godzinie