JUBILEUSZOWY  ODPUST ZUPEŁNY

Dla  nawiedzających Bazylikę Mniejszą w Pszowie (parafia pw. Narodzenia NMP)
od 08.09.2022 r.  do 10.09.2023 r.
Penitencjaria Apostolska udziela wiernym  odpustu zupełnego.

 

Odpust mogą zyskać wierni, którzy nawiedzą kościół p.w. Narodzenia NMP i będą tam pobożne uczestniczyć w obchodach jubileuszowych, albo przynajmniej spędzą określony czas na modlitwie przed Obrazem NMP Pszowskiej, kończąc ją odmówieniem: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz wezwań do Najświętszej Maryi Panny.

Pozostałe warunki zyskania odpustu:

* spowiedź sakramentalna /można ją odprawić wcześniej/,

* zerwanie z przywiązaniem do jakiegokolwiek  grzechu,

* przyjęcie Komunii Świętej,

* modlitwa w intencjach Ojca Świętego (lista intencji papieskich dostępna poniżej).

Odpust można zyskać jeden w ciągu dnia i ofiarować za siebie lub jako pomoc dla dusz w czyśćcu.

INTENCJE PAPIESKIE NA:

Wrzesień 2022: O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Październik 2022: O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Listopad 2022: Za dzieci, które cierpią 
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Grudzień 2022: Za organizacje wolontariatu 
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

 

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, mogą także uzyskać odpust zupełny pod następującymi warunkami:

* zerwanie z przywiązaniem do jakiegokolwiek grzechu,

* łączność duchową z obchodami jubileuszowymi poprzez ofiarowanie Bogu swojej  modlitwy i cierpienia oraz doświadczanych niedogodności życia,

* modlitwa w intencjach Ojca Świętego,

* wzbudzenie pragnienia wypełnienia  trzech przyjętych zwyczajowo warunków,  gdy tylko będzie  to możliwe /spowiedź, Komunia Święta, nawiedzenie pszowskiej bazyliki/.

 

Penitencjaria Apostolska jest jedną z dykasterii Kurii Rzymskiej, wspomaga papieża w przewodzeniu Kościołowi, do jej kompetencji należy między innymi udzielanie w imieniu Ojca Świętego odpustów stosownym dekretem.

 

TREŚĆ DEKRETU O ODPUŚCIE ZUPEŁNYM (oryginał i tłumaczenie):