• Post author:

█ Dziś Święto Miłosierdzia Bożego. O godzinie 15.00 odprawimy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Od dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.

█ Przypominamy, że w naszej Bazylice okazja do Sakramentu Pokuty jest codziennie od poniedziałku do soboty rano przed Mszą św. o 6.30 i 8.00, oraz po południu od 16.00 do 17.00.

Kancelaria Parafialna czynna według normalnego porządku, a więc w czwartek od 16.00 do 18.00 i w piątek od 9.00 do 11.00.

█ Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną, która rozpocznie Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

█ Duszpasterze dziękują wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie, przeprowadzenie i uświetnienie Triduum Paschalnego: Pani Krystynie Bugdol za kompozycje kwiatowe, Panu Markowi Kolorzowi za pomoc techniczną i dekoracyjną, a wraz z Panem Organistą i scholą za oprawę muzyczną, Paniom za wysprzątanie świątyni, Panu Wiesławowi, Adamowi, Henrykowi,  Stefanowi i Hubertowi za budowanie ołtarzy Ciemnicy i Bożego Grobu, całej służbie liturgicznej oraz wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.  

█ W związku sytuacją epidemiczną, w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia   dotyczące zasad funkcjonowania naszego życia społecznego, również i kościelnego. Przypominamy, że w czasie nabożeństw w kościele może uczestniczyć tylko ograniczona liczba wiernych, 1 osoba na 20 m2. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję. Wchodzimy tylko bocznym wejściem przez kaplicę. Siadamy w ławkach, w miejscach oznaczonych, dezynfekujemy ręce, zachowujemy stosowny dystans, zasłaniamy ust i nosa. Stanowczo prosimy, aby przyjmować Komunię świętą wyłącznie na rękę. Zachęcamy do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw. Nadal obowiązuje dyspensa Arcybiskupa Katowickiego od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.

█ Dziś kolekta na CARITAS naszej archidiecezji, a za tydzień comiesięczna kolekta inwestycyjna na konieczne remonty i inwestycje naszej parafii. Ofiary na potrzeby parafii można także składać do skarbony w tyle kościoła lub bezpośrednio na konto parafii, którego numer znajduje się na stronie internetowej. Bóg zapłać!