• Post author:

█ Dziś 1 Niedziela Adwentu, a wraz z nią rozpoczynamy nowy rok duszpasterski, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Wpisuje się on w trzyletni cykl: „Eucharystia daje życie”. I Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy parafian do abstynencji od napojów alkoholowych i złożenia świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi Trzeźwości, która będzie wyłożona na ołtarzu Miłosierdzia Bożego. Na 15.15 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.

█ Wraz z Adwentem rozpoczynamy Roraty.  Zwracamy się do rodziców i opiekunów naszych dzieci, aby zamówione materiały roratnie odebrali w dzisiejszą niedzielę w kiosku parafialnym. Sposób organizacji tegorocznych rorat został wymuszony sytuacją pandemii. Zachęcamy do uczestnictwa w roratach szczególnie poprzez transmisję na kanale Youtube. Szczegółowy plan rorat umieszczony jest na plakatach. Roraty prowadzone będą także w oparciu o materiały z Małego Gościa Niedzielnego. Zaplanowano dwie transmisje online Mszy roratniej (z parafii św. Rodziny w Piekarach Śląskich o godz. 6.45 oraz z parafii św. Bartłomieja w Bieruniu o godz. 18.00). Linki do tych transmisji znajdują się na stronie holyweek.pl

█ Mając na względzie obecną sytuację pandemii, przygotowanie młodzieży do sakramentu Bierzmowania zmienia swój charakter. Przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa w kolejne piątki grudnia (4, 11 i 18.12) odbędą się Msze św. Roratnie dla młodzieży o godzinie 19.00, połączone z katechezą oraz okazją do Spowiedzi św. Podczas liturgii młodzież osobiście złoży swoje deklaracje chęci przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Szczegóły zostaną przekazane  kandydatom i rodzicom przez Animatorów i Ks. Adriana. Jeśli kandydat z racji poważnych powodów nie będzie mógł być w Bazylice na Mszy Świętej, proszony jest o uczestnictwo w formie online na kanale Youtube w wybranym przez siebie terminie. W ten sposób będą przekazane pomocne informacje w celu odpowiedniego duchowego przygotowania się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

█ W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota nowego miesiąca. Zapraszamy do Sakramentów św., które niechaj nam pomogą w dobrym przeżyciu Adwentu.

█ W piątek z racji Wspomnienia św. Barbary o godzinie 9.00 odprawimy tradycyjną Mszę św. barbórkową w intencji górników, emerytów i rencistów górniczych oraz ich rodzin. Zapraszamy poczty sztandarowe i górników w strojach galowych. Jednak ze względu na pandemię ilość uczestników jest ograniczona. Zapraszamy do udziału we Mszy św. poprzez Internet. Ksiądz Arcybiskup udziela w tym dniu dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zachęcając do podjęcia dzieł miłosierdzia lub innych uczynków pokutnych.

█ Zachęcamy i zapraszamy do odmawiania różańca w naszych domach codziennie o godzinie 20.30, w godzinie modlitewnej jedności, w intencjach tak bardzo ważnych dla Kościoła, ojczyzny, naszej parafii, naszych rodzin.

Odwiedziny chorych ograniczamy tylko do wezwań koniecznych, w zagrożeniu śmierci.

█ Z racji Adwentu, a także trudnego czasu izolacji wywołanej pandemią, włączmy się w łańcuch dobra i chciejmy podzielić się z potrzebującymi. Dlatego przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia znajduje się kosz, do którego można złożyć produkty spożywcze i artykuły chemiczne. Dary te przekażemy osobom potrzebującym z naszej parafii, a także dzieciom z placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Siostry Salezjanki. Prosimy o współpracę, aby dotrzeć do najbardziej potrzebujących. Informacje można przekazać w czasie dyżurów Zespołu CARITAS w każdą środę po Mszy św. o godz. 8.00 w naszej kawiarence, a także wrzucając karteczki z adresami tych osób do skarbonki św. Antoniego.

█ Za tydzień, jak co roku, będziemy gościć ojca z Zakonu Oblatów Maryi Niepokalanej, który wygłosi do nas Słowo Boże i zachęci do wsparcia dzieła misyjnego przez zakup kalendarza misyjnego.

Kancelaria Parafialna jest czynna tylko dwa razy w tygodniu: w czwartek od 16.00 do 18.00 i w piątek od 9.00 do 11.00. Jednak w tym tygodniu w środę 2 grudnia w godzinach od 16.00 do 18.00 można potwierdzić swoje obecne rezerwacje miejsca w ławkach i złożyć związane z tym ofiary. Od stycznia będziemy przyjmować nowe rezerwacje, w zależności od wolnych miejsc. Wszystkie ważne sprawy można załatwić także telefonicznie kontaktując się bezpośrednio z księżmi.

█ Przypominamy o przestrzeganiu przepisów sanitarnych. Ze względu na ograniczenia ilości osób w kościele, pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję.

█ W kiosku parafialnym można nabyć nowy numer „Pani Uśmiechniętej”, „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego”, jak również opłatki na stół wigilijny i świece CARITAS na stół wigilijny jako pomoc charytatywna dzieciom.

█ Dziś kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii. Za tydzień na zapłacenie rachunków za prąd i gaz, a przed kościołem Panie z Parafialnego Zespołu CARITAS i Legionu Maryi przeprowadzą zbiórkę na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Ofiary na potrzeby parafii można także składać do skarbony w tyle kościoła lub bezpośrednio na konto parafii, którego numer znajduje się na stronie internetowej. Bóg zapłać!