INFORMACJE DLA WIERNYCH ŚWIECKICH UDAJĄCYCH SIĘ NA BEATYFIKACJĘ KS. JANA MACHY

  1. Dojazd w okolice katedry:
  2. Wierni przyjeżdzający samochodami zajmują dostępne miejsca parkingowe w rejonie katedry, a także na Placu Sejmu Śląskiego; miejsca parkingowe znajdują się również przy tzw. centrach przesiadkowych w Katowicach-Brynowie, w Katowicach-Załężu i Katowicach-Zawodziu, z możliwością dojazdu w okolice katedry komunikacją miejską; nie będzie natomiast możliwości zaparkowania samochodu na ulicach: Wita Stwosza, Plebiscytowej, Powstańców, Domina i Czempiela.

Sprostowanie: Nieaktualna jest informacja z Gościa Niedzielnego nr 45 (Gość Katowicki) o tymczasowym centrum przesiadkowym przy centrum handlowym Belg. Uczestnicy nie będą z tego miejsca dowożeni do katedry.

  1. Autokary z grupami zorganizowanymi zatrzymują się na ul. Ceglanej na wysokości Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (szpital okulistyczny). Wierni dochodzą pieszo do katedry, autokary zaś będą przekierowywane na parking przy Lotnisku „Muchowiec” (zjazdem na autostradę A4 i w ul. Francuską);prosimy o włożenie za szybę autokaru białej kartki formatu A4.
  2. Katedra i krypta katedry będą udostępnione wiernym od godz. 8.00. Zarówno w krypcie, jak i na zieleńcu przed katedrą będą ustawione telebimy.
  3. Mając na uwadze aktualne wymogi sanitarne, a także zalecenie Inspektora Sanitarnego, w przypadku osiągnięcia limitu osób w katedrze wierni będą kierowani do krypty lub na plac przed katedrą.
  4. Wszystkich uczestników liturgii obowiązuje dezynfekcja rąk (przy wejściu do katedry) i zasłanianie ust i nosa maseczką.
  5. Toalety będą usytuowane w ogrodzie kurialnym (wejście od ul. Wita Stwosza) oraz na zieleńcu przed katedrą.

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną, ewentualne aktualizacje podanych informacji będą udostępniane na bieżąco na internetowej stronie archidiecezji.