Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świecki

Franciszkański Zakon Świeckich, III Zakon św. Franciszka, a pierwotna nazwa Bracia i Siostry od Pokuty- to wspólnota ludzi świeckich, którzy żyją duchem franciszkańskim, nie rezygnują ze swojego życia w świecie, w rodzinie czy samotności, wypełniając obowiązki zawodowe. Zgromadzenie to nazwane Franciszkański Zakon Świeckich powołał do istnienia św. Franciszek z Asyżu w 1221.
Jakimi zasadami kierują się członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich? W regule Zakonu św. Franciszka można przeczytać, że żyć według franciszkanów świeckich to zachowywać Ewangelię Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

*kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia i działania poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia zwie „nawróceniem”, *oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
*budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
*walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
*żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
*czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Droga życia we F.Z.S. daje pewność, że krocząc nią można dojść do świętości. Wśród wielu wzorców świętości, duchowość franciszkańska jest jedną z najbardziej fascynujących. Potwierdził to Kościół i wielu świętych, którzy na tej drodze osiągnęli zbawienie. Na drodze franciszkańskiej świętość osiągnęli między innymi św. Elżbieta Węgierska, św. Ludwig IX król Francji, św. Małgorzata z Kortony, św. Róża z Viterbo-dziewica i pokutnica, błogosławiona Aniela Salawa służąca, która jest patronką F.Z.S. Do F.Z.S. należało wiele wybitnych polskich postaci jak gen. Józef Haller, malarz Jacek Malczewski, brat Albert Chmielowski, kardynał Stefan Wyszyński i wielu innych. Franciszkański Zakon Świeckich to wypróbowana w Kościele droga naśladowania Chrystusa na wzór św. Franciszka z Asyżu.
To Droga Ewangelii, braterstwa, życia we wspólnocie, radości, pokoju, przemiany serca i sposobu myślenia, ufności w Opatrzności, pokory czyli prawdy i służby. Św. Franciszek swym przykładem życia Ewangelicznego porwał serca wielu mężczyzn i kobiet.
Jeśli Ty chcesz pójść za Nim – Franciszek Czeka na Ciebie!

Franciszkański Zakon Świeckich w naszej Parafii
Krótka historia III Zakonu Franciszkańskiego w Pszowie

Z ustnego przekazu naszej najstarszej członkini wspólnoty, 94-letniej Anieli Reś (matka zmarłego misjonarza Jana Resia), która jest członkiem F.Z.S. od 1955 roku wiemy, że Franciszkańska Rodzina Świeckich (taka była pierwsza nazwa wspólnoty), zrzeszała przed II wojną światową ponad 160 członków. Jedynym dokumentem na działanie tej wspólnoty jest ufundowany w 1937 roku piękny sztandar franciszkański, który jest do dnia dzisiejszego dumą parafii. W czasie okupacji działalność zawieszono, lecz nie przestano się modlić, a członkowie pomagali sobie nawzajem w różnego rodzaju trudnościach. Po wojnie już nie taka liczna grupa pozostałych członków F.Z.S. szybko się zorganizowała. Dołączyli także nowi członkowie i Franciszkańska Rodzina Świeckich znowu zaczęła istnieć. Lecz krótko trwała radość, rząd Polski Ludowej nakazał zlikwidować wszystkie religijne organizacje katolickie przy Kościele. I znów wszystko zamarło. Modlono się tak, jak w czasie okupacji – po cichu i indywidualnie. Modlitwy tych pozostałych członków Franciszkańskiej Rodziny Świeckich sprawiły, że Duch Świętego Franciszka odrodził się na nowo w Pszowie w 1972 roku. Powstała licząca 17 członków wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Przewodniczył wspólnocie i ją  formował  Paweł Nowak, który był jej przełożonym do 1983 roku. Potem wyjechał z kraju i znowu nastąpił chwilowy kryzys. Ale I Zakon św. Franciszka OFM (to skrót od Ordo Fratrum Minorumu, Bracia Mniejsi) który opiekuje się F.Z.S. nie zapomniał o wspólnocie F.Z.S. W Pszowie. Została przeprowadzona wizytacja w 1987 roku, którą przeprowadził Ojciec Dziedzic. Nie zostały jednak przeprowadzone wybory do Rady, więc wspólnota nadal była bez przełożonego. W tym czasie wspólnotą opiekowała się śr. Zofia Wichtowska, która przez prawne wybory została w 1991 roku przełożoną wspólnoty. Za jej kadencji przełożonej, zostały zakupione relikwie św. Franciszka. Intronizacja została przeprowadzona w 1997 roku. W tym samym roku została przeprowadzona Niedziela Powołaniowa w naszej parafii. Owocem jej były dwa powołania do F.Z.S., jedną z nich byłam ja, Elżbieta Trzaskalik. Profesję złożyłam 10.03.2001 roku, a od 18.02.2003 roku jestem przełożoną wspólnoty. Nasza Wspólnota liczy 10 członków. To mała wspólnota, ale w miarę naszych możliwości staramy się czynnie uczestniczyć w życiu naszej parafii.
Systematycznie odbywają się nasze spotkania modlitewne i braterskie. Spotkania modlitewne odbywają się zawsze w 1-szą niedzielę miesiąca o godz. 13:00 w kościele, a spotkanie braterskie w 3-cią środę miesiąca o godz. 16:00. w Domu Parafialnym. Wielkim wsparciem dla naszej wspólnoty jest nasz opiekun Ks. Adam Kandziora, który przychodzi na nasze spotkania i pomaga nam w rozważaniu Pisma Świętego.
Każde spotkanie z ks Adamem to katecheza, a dla nas formacja ciągła. Spotkania te odbywają się w miłej, braterskiej atmosferze. Wszystkich tych, których interesuje życiorys św. Franciszka oraz zasady życia franciszkanów świeckich zapraszamy na nasze spotkania. Zainteresowanym sympatykom św. Franciszka polecamy książki i czasopisma o tematyce franciszkańskiej. W naszych modlitwach prosimy o nowe powołania do F.Z.S. i czekamy na nowych członków naszej wspólnoty.
W oczekiwaniu na Wasze przyjście, pozdrawiamy wszystkich franciszkańskim pozdrowieniem:

„ Pokój i Dobro” na które odpowiada się „ Zawsze i Wszędzie”.

Spotkania Braterskie
Spotkania Robocze

16 stycznia, 20 lutego, 20 marca, 17 kwietnia,

15 maja, 19 czerwca, 17 lipca – sierpnia,

18 września, 16 października, 20 listopada, 11 grudnia.

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 16:00

Spotkania Modlitewne

6 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia,

5 maja, 2 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia,

1 września, 6 października, 3 listopada, 1 grudnia.

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 13:00


Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.
Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.