Lectio divina

Słowo na wakacje:

Ga 5, 14b
„ Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”

Rozważaj to Słowo, realizuj Je każdego dnia … !!!

Lectio Divina
Lectio Divina – z języka łacińskiego pobożne, duchowe czytanie.
Jest to forma modlitwy oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych, wywodząca się z tradycji Kościoła katolickiego.
Czterema podstawowymi elementami Lectio Divina są:
Lectio – lektura tekstu biblijnego,
Meditatio – jego medytacja,
Oratio – modlitwa serca,
Contemplatio – kontemplacja – wsłuchanie się w to, co Bóg ma do powiedzenia.
Owocem spotkań Lectio Divina jest:
• Dzielenie się Słowem Bożym
• Zapamiętanie jednego zdania z czytanych tekstów
• Czyn – podejmowanie decyzji w oparciu o medytację i kontemplację.

Spotkania Lectio Divina:
• odbywają się w środy o godz. 19.00 w salce GCI /od września/

Módlmy się !!!
Dziękujemy Ci, Panie, że to Słowo, wypowiedziane dwa tysiące lat temu, jest Słowem żywym i skutecznym między nami. Uznajemy naszą niemoc i niezdolność, by je zrozumieć i by pozwolić mu żyć w nas. Ono jest potężniejsze i mocniejsze niż nasze słabości, bardziej skuteczne niż nasza kruchość, bardziej przenikliwe niż nasze opory. Dlatego prosimy, oświeć nas Słowem, spraw, abyśmy brali je na serio i byśmy we wszystkich naszych doświadczeniach byli otwarci na to, co Ono objawia, byśmy Mu zaufali w naszym życiu i byśmy pozwolili Mu działać w nas według bogactwa jego potęgi.
Prosimy Cię o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, Twoje Słowo Wcielone, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, i przez Ducha Świętego, który nieustannie odnawia w nas moc tego Słowa, teraz i na wieki wieków.
(kard. Marini)


Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.
Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.