Młodzież oazowa

                                                                              foska    

 

Zapraszamy na:

https://www.youtube.com/watch?v=BFdCo8xSXw4

 

O RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Ruch Światło-Życie, powszechnie znany jako Oaza, został założony przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Jest jednym z ruchów odnowy Kościoła rzymskokatolickiego i gromadzi w swoich szeregach nie tylko młodzież, ale także dzieci i dorosłych, a nawet całe rodziny (Domowy Kościół). Oaza chce wychowywać swoich podopiecznych na dojrzałych i świadomych ludzi wiary – chrześcijan, którzy angażują się czynnie w życie swoich parafii i diecezji.

Proces formacji w Ruchu Światło-Życie prowadzi nie tylko do przyjęcia Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, ale wyraża się w nieustannym pogłębianiu osobistej relacji do Niego. Relacja ta może kształtować się tylko poprzez stałą modlitwę osobistą i wspólnotową, a przede wszystkim poprzez stały kontakt ze Słowem Bożym i Eucharystią. W praktyce wyznacza się trzy podstawowe etapy formacji: ewangelizację, podczas której uczestnik poznaje Prawa Życia Duchowego oraz przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela, deuterokatechumenat (powtórny katechumenat), kiedy uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa oraz diakonię, w ramach której podejmuje konkretną służbę (diakonię) w Kościele.

Nazwa Ruchu „Światło-Życie” wiąże się z metodą realizacji programu formacyjnego. Członkowie Oazy szukają na każdym etapie swojej formacji ŚWIATŁA w Słowie Bożym, które później próbują wcielać w ŻYCIE. Elementy te muszą się nieustannie przenikać i uzupełniać, aby stworzyć Nowego Człowieka w Chrystusie: walczącego z grzechem, świadomego swojej godności jako osoby, która swoje życie podporządkowuje Bogu, czyni z siebie bezinteresowny dar (np. dzieli się swoimi talentami z innymi ludźmi), jest wolny od wszelkich nałogów i doskonali w sobie bezinteresowną miłość – agape. W praktyce objawia się to w trwających cały rok formacyjny cotygodniowych spotkaniach w małych grupach, przygotowujących do przeżycia wakacyjnej oazy rekolekcyjnej (15-dniowych rekolekcji o charakterze przeżyciowym). Struktura i działalność Ruchu Światło-Życie jest całkowicie zgodna z nauką Kościoła rzymskokatolickiego i wpisuje się w koncepcję II Soboru Watykańskiego, mówiącego o parafii jako o wspólnocie wspólnot.

OAZA W PSZOWIE

Wspólnota Ruchu Światło-Życie powstała w Pszowie w roku 1995. Jej moderatorami byli kolejno: ks. Tomasz Jaklewicz (założyciel), ks. Henryk Otremba, ks. Adam Pukocz, ks. Wojciech Kamczyk, ks. Michał Kuś, ks. Karol Pukocz, ks. Łukasz Dziura, ks. dr Marcin Niesporek, ks. Marcin Wylężek i aktualnie ks. Krzysztof Kuszka. To właśnie oni współpracują z Odpowiedzialną i zespołem animatorów, tworząc Diakonię. Na chwilę obecną nasza parafialna grupa liczy około 30 drogich nam uczestników w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Możemy pielęgnować naszą wiarę i doświadczać Boga przede wszystkim poprzez wspólne uczestnictwo w piątkowej Mszy Świętej o godzinie 18.00, która rozpoczyna nasze cotygodniowe spotkanie Oazy. Pokrzepieni Ewangelią oraz Ciałem Chrystusa udajemy się do salek w Domu Parafialnym, aby tam w małych grupach (5-8 osobowych) dzielić się nie tylko swoim życiem, lecz przede wszystkim rozważać Słowo Boże. Kolejną godzinę piątkowego spotkania ogólnego spędzamy na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, Namiocie Spotkania (metoda rozważania Słowa Bożego w Ruchu Światło-Życie), konferencji, filmie, szkole śpiewu lub pogodnym wieczorze, kiedy wszyscy razem się bawimy i integrujemy między sobą. To jest nasz wybór i sposób na spędzenie piątkowego wieczoru – nie na dyskotece lub przed telewizorem, ale przy samym Bogu.

Oazowy kalendarz wypełniony jest również różnymi wyjazdami. Już w pierwszą niedzielę września oraz w Niedzielę Palmową wyjeżdżamy do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, aby uczestniczyć tam w porekolekcyjnym Dniu Wspólnoty i Światowym Dniu Młodzieży na szczeblu diecezjalnym. Prócz tego, spotykamy się co miesiąc na Modlitwach Rejonu Pszów-Pogrzebień lub na Rejonowych Dniach Wspólnoty. Nasza formacja wspomagana jest również przez trzydniową Oazę Ewangelizacyjną (w ferie zimowe) lub jednodniowe Oazy Modlitwy. Wyjeżdżamy też na koncerty muzyki chrześcijańskiej, Tyskie Wieczory Uwielbienia, a także na rekreacyjne wycieczki w góry. Oprócz spotkań typowo formacyjnych i modlitewnych, spotykamy się na wspólnej zabawie tanecznej (andrzejkowa i karnawałowa) czy ogniskach. Organizujemy również charytatywne przedstawienia jasełkowe i jarmarki świąteczne. Jednak zwieńczeniem całego roku trudów jest dla nas wyjazd na letnie rekolekcje oazowe, które są dla nas szczytem kolejnych etapów formacji.

Na co dzień chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu naszej rodzinnej parafii. Dlatego też chętnie i często angażujemy się we wspólnotowy śpiew, dzielimy się z ministrantami czytaniem lekcji i śpiewaniem psalmów responsoryjnych oraz modlitwy wiernych podczas liturgii słowa, organizujemy czuwania modlitewne (szczególnie przed Pasterką i w Ciemnicy po liturgii Wielkiego Piątku), prowadzimy często Godzinę Maryjną w odpust parafialny, część naszej oazy angażuje się również w wielogłosowy śpiew w scholi młodzieżowej Gaude. Niektórzy z nas chcą także ofiarować swój niedzielny wolny czas posługując w parafialnym kiosku, albo pomagając księżom w liczeniu wiernych oraz podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej na Kalwarię Pszowską. Mamy pełne ręce roboty, ale cieszymy się, że możemy przez to oddawać chwałę Bogu!

Znakiem prężnego życia naszej wspólnoty był też moment, kiedy w 2010 roku część długoletnich animatorów naszej Oazy Młodzieżowej zorganizowała w naszym Rejonie Diakonię Modlitwy. Z kolei w 2013 roku powstała Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie w Pszowie.

Oaza to nie tylko wspólne śpiewanie piosenek! To wspólne przybliżanie się do Boga poprzez konkretną formację, częstą Eucharystię, życie sakramentalne, codzienny Namiot Spotkania i piątkowe spotkania formacyjne.

Jeśli szukasz Boga…

Jeśli widzisz, że Twoja wiara jest słaba i nieświadoma…

Jeśli chcesz znaleźć swoje miejsce w Kościele…

Jeśli nie chcesz być anonimowy w parafii…

Jeśli chcesz mieć konkretną wspólnotę, która Cię zna i w której możesz się rozwijać…

Jeśli chcesz oddychać duchowo i kroczyć sprawdzonym programem formacyjnym…

Jeśli jesteś w wieku gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym i nie jesteś jeszcze w związku małżeńskim…

I jeśli TYLKO chcesz…

 

… możesz odpowiedzieć na to pragnienie serca,

możesz odpowiedzieć na zaproszenie samego Jezusa!

 

ZAPRASZAMY CIĘ W KAŻDY PIĄTEK O GODZINIE 18.00

NA WIECZORNĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ, PO KTÓREJ UDAJEMY SIĘ NA SPOTKANIA

DO DOMU PARAFIALNEGO.

WYJĄTKIEM SĄ PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA-

WTEDY ZACZYNAMY SPOTKANIA O 18.00, 

BY NASTĘPNIE UDAĆ SIĘ NA MSZĘ MŁODZIEŻOWĄ (GODZ. 19.00)

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ NAS! CZEKAMY NA CIEBIE!

 

Sprawdź naszą Facebook Fanpage: http://www.facebook.com/oazapszow

 


Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.
Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.