Kalwaria

PARAFIA NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W PSZOWIE

ul. Bohaterów Westerplatte 1

44-370 Pszów

ogłasza,

iż przystępuje do realizacji zadania pn.

„Kalwaria w Pszowie – Kompleksowe prace konserwatorskie i remontowe”.

 

Projekt obejmuje kompleksowe prace konserwatorskie i remontowe czternastu Stacji Drogi Krzyżowej wraz z uporządkowaniem i utwardzeniem ścieżek terenowych. Całość zamierzenia stanowi obiekt wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/121/04.

Czas realizacji od 01.04.2010 r. do 31.10.2011 r.

Do realizacji zadania mogą przystąpić firmy dysponujące osobami spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150, poz. 1579), w zakresie prac konserwatorskich oraz kierowania budową wraz z odpowiednim doświadczeniem.

Zainteresowani wykonawcy mogą zgłaszać się w terminie do 2 lutego 2010 r. do godz. 12.00, składając zgłoszenie w siedzibie parafii w Pszowie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 1.

Druk zgłoszenia dostępny jest tutaj

Wykonawcom, którzy złożą zgłoszenia w wyznaczonym terminie, zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania i zaproszenie do złożenia oferty.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 601518775.


Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.
Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.