Religijność i pielgrzymowanie

xxxxxZ analizy „Rocznika statystycznego  Kościoła katolickiego w Polsce 1991 – 2011”, wynika, że maleje frekwencja na niedzielnej Mszy świętej (z 47% do 40%), a rośnie liczba przystępujących do komunii świętej (z 14% do 16%). Utrzymuje się natomiast duża popularność ruchu pielgrzymkowego, szczególnie o charakterze maryjnym. Najwyższe wskaźniki religijności odnotowuje się w Polsce południowej i wschodniej.

xxxxxPomimo, iż Pszów należał w XIX wieku do Prus, to zawsze był katolicki i polski. W latach 70-tych XIX wieku żandarmeria pruska zaczęła rozpędzać procesje pątnicze, rugować język polski ze szkół i życia publicznego. Sam proboszcz ks. Paweł Skwara musiał stoczyć zwycięską walkę o język polski w kościele z ówczesna dziedziczką Pszowa – Marią Oktawią Wengierską, żądającą niemieckich kazań i śpiewu w kościele. Ks. P. Skwara pisał list do Wikariusza Wrocławskiego, że w całej parafii liczącej 6 000 dusz, Niemcami są – ona, jej 3 córki, ich guwernantka i 3 inne kobiety. Pisał też że jest 60mieszkańców dwujęzycznych, z których większość lepiej mówi po polsku niż po niemiecku.

xxxxxRepresje nie zraziły pątników. Do NMP w Pszowie pielgrzymowali pobożni niemieckiego, morawskiego, a szczególnie polskiego języka z następujących miast: Mikołowa, Bierunia, Pszczyny, Żor, Strumienia, Skoczowa, Cieszyna, Frydka, Mistka, Frysztatu (obecnie Karwina), Bogumina, Opawy, Boborowa, Głubczyc, Głogówka, Koźla, Ujazdu, Sośnicowic, Pilchowic, Gliwic, Rybnika, Wodzisławia, Szynwaldu (przy Gliwicach).

xxxxxPolskie procesje prowadzili księża z krzyżami, chorągwiami, obrazami, muzyką i śpiewem. Pieszym procesjom sprzyjały nowobudowane i utwardzone drogi szutrowe. Drogi te były obsadzone drzewami liściastymi i owocowymi. Rosły buki, dęby, jesiony, czereśnie, gruszki, jabłka, śliwy i orzechy.

xxxxxW 1861 roku utwardzono drogę Pszów – Wodzisław i obsadzono drzewami owocowymi.

xxxxxW 1886 roku zbudowano szosę z Pszowa do Rydułtów i posadzono drzewa liściaste. W 1890 poprowadzono szosę z Pszowa przez Doły do Syryni, do skrzyżowania w lesie, bo dalszy odcinek był wybudowany w 1880 roku.

xxxxxW 1723 roku obraz MB Pszowskiej po poprawie przez malarza Fryderyka Sedleckiego  w Wodzisławiu Śl. i wstawieniu go do ramy został poświęcony 16 lipca tj. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej. Wodzisławianie w procesji przekazali go w Kokoszycach parafianom z Pszowa. W miejscu tym obecnie stoi kapliczka z datą 1722 nazywana „na mycie”. Zbudowano ją bez fundamentów, na zaprawie wapienno – jajecznej. Po utwardzeniu drogi Pszów – Wodzisław w 1861 roku był tu szlaban i w sąsiednim, najbardziej wysuniętym obecnie do ulicy budynku pobierano „myto”, tj. należność za przejazdy zaprzęgiem konnym. Płacono od konia i prawdopodobnie był to wtedy 1 grosz. Nasi przodkowie postanowili, że każdego roku 16 lipca udawać się będą w procesji na odpust Matki Boskiej Szkaplerznej do Wodzisławia, a pobożni Wodzisławianie na odpust NM Panny do Pszowa. 16 lipca 1961 r. w procesji do Wodzisławia wzięło udział 270 pątników i dzieci w strojach komunijnych niosąc figury świętych i sztandary,  a 16 lipca 1968 r. w pieszej pielgrzymce wzięło udział około 500 osób (wg kroniki parafialnej). W następnych latach pielgrzymów do Wodzisławia było coraz mniej, a od 1988 roku pielgrzymek zaniechano.

xxxxxObecnie pszowianie podtrzymują pielgrzymowanie rozpoczęte od 1948 r. do Turzy Śl. Tj. po wybudowaniu przez ks. kanonika Ewalda Kasperczyka kościoła pod wezwaniem M.B. Fatimskiej. Każdego roku w dniu 13 sierpnia od kościoła rusza piesza i rowerowa pielgrzymka na mszę św. na godz. 12,00. Pod koniec lat 90 – tych XX w. uczestniczyło około 120 pieszych i 12 rowerzystów. Obecnie pieszych i rowerzystów jest mniej, bo starsze osoby dojeżdżają już samochodami.

 Krakowczyk Zygmunt

Wykorzystano:

  1. Anna Wróbel – Z przeszłości czterech wsi.
  2. Śląski Kalendarz – Z tej ziemi 1987 r.
  3. Aleksandra Matuszczyk Kotulska – Pszów Sanktuarium Nadziei
  4. Konstanty Kowol – Kronika Pszowa
  5. Władysław Szymura – Kokoszycki szlak turystyczny
  6. Własne notatki z pielgrzymek rowerowych

 

Droga-1_1080     Droga-3_1080

Tak wyglądała droga Pszów – Wodzisław Śl. Rosły gruszki, czereśnie i jabłka.
Wycięto je w latach 60 – tych XX w. po poszerzeniu drogi

Droga-2_1080

Drzewa przy drogach dawały cień i osuszały drogi

Kapliczka w Kokoszycach_1080

Kapliczka „Na Mycie”


Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.
Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.