Ołtarz w Pszowskiej Bazylice

8 grudnia 2013 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny poświęcono, po gruntownej renowacji, ołtarz w którym umieszczony jest obraz Pani Uśmiechniętej. Poświęcenia dokonał pochodzący z Pszowa ks. infułat Lucjan Lamża.

Pszów ołtarz_1080W czasie wojen śląskich już od 1740 r. większa część księstwa opawsko – karniowskiego pozostawała pod zarządem Prus. Opawa (Troppau) była najważniejszym ośrodkiem artystycznym w rejonie. To promieniowało na pruską część Górnego Śląska. Zakon Najświętszej Maryi Panny (Krzyżacy) z siedzibą w Bruntalu (Czechy) zlecił opracowanie projektu ołtarza dla kościoła Wniebowzięcia NMP w Opawie. Projekt opracował  Włoch Maurizio Pedetti, a ołtarz wykonał w latach 1782 – 1784 morawski dekorator Johann Schubert. Ten sam artysta wykonał potem taki sam ołtarz we Frydku i Nowej Cerekwi (Deutsch Neukirh).

Kolejne naśladownictwo tych ołtarzy wykonano w Pszowie, Bielsku i Ujeździe. W Pszowie ołtarz wykonano najprawdopodobniej w 1789 r. ponieważ wzorowano się na ołtarzu w Opawie. Katarzyna Brzezina uznała rok 1789 za właściwy. Pomysłodawcą i wykonawcą ołtarza był Antoni Barnabas z Krzanowic (Kranowitz). W 1808 r. dodano do ołtarza posągi śś. Piotra i Pawła wykonane przez snycerza Jana Friedla z Opawy. W katalogu zabytków sztuki pow. wodzisławskiego podaje się nazwisko Friedricha.

We Frydku posługę duszpasterską sprawował nasz parafianin redemptorysta O. Tomasz Jońca.

Starsi mieszkańcy Pszowa szczególnie zapamiętali kościół Wniebowzięcia NMP w Opawie, ponieważ podczas okupacji – przy okazji pielgrzymek – można było w tym mieście, przy okazji, zakupić niedostępne u nas materiały tekstylno – ubraniowe.

Zachęcam do wycieczek do Opawy, Bruntalu (Uhlířský vrch), Frydka Mistka, Krnova (Wzgórze Cvilin), Nowej Cerekwi.

 Zygmunt Krakowczyk

Wykorzystano:

  1. Opracowania J. Gorzelika, Katarzyny Brzezina.
  2. Monika Mielańczyk – „Przy ołtarzy niebieskiej pocieszycielki”.
  3. Własne notatki z wycieczek samochodowo – rowerowych w 2006 r.

FrydekMistek_1080 Nowa Cerekiew_1080 Opawa_1080

Ołtarze we Frydku Mistku, Nowej Cerekwi i Opawie.


Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.
Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.