Biskup z Pszowa

            Młodszym, czytającym ten tekst trzeba przypomnieć, że po trzeciej wojnie śląskiej pomiędzy Austrią i Prusami, nastąpił podział Górnego Śląska. Pszów został włączony do Prus i od 1763 roku do plebiscytu w 1921 roku językiem oficjalnym, czyli urzędowym, był język niemiecki. Wszystkie dokumenty urzędowe z tego okresu  pisane są po niemiecku. Dlatego też na naszych cmentarzach  można spotkać napisy na starych nagrobkach właśnie w tym języku.
            Bohaterem tego artykułu jest pszowianin, którego postać chyba już zamazała się w ludzkiej pamięci…
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Pszowie w akcie urodzenia jest napisane (po przetłumaczeniu):

9 kwietnia 1888 r. urodził się Joseph Carl Valentin Ferche,
syn Anny z Domu Piellar i Gustawa – właściciela restauracji

            W  internetowej Encyklopedii Historii Kościoła na Śląsku napisano – (Joseph) „syn Karola i Anny z domu Pilar”.
Gdy miał 2 lata zmarł jego ojciec Gustaw. Został on pochowany na cmentarzu przykościelnym w sąsiedztwie zakrystii pszowskiej bazyliki.
xxxxxW artykule tym wykorzystałem materiały przesłane mi przez Mirosława Błaszczoka z Niemiec, skorzystałem też z E-ncyklopedii Historia Kościoła na Śląsku i Wikipedii.
            Joseph Ferche po ukończeniu gimnazjum w Rybniku studiował w latach 1907 – 1910 na Uniwersytecie Wrocławskim. W dniu 22 czerwca 1911 r. otrzymał święcenia kapłańskie i został skierowany jako wikary do Szombierek, gdzie swoją posługę pełnił do roku 1914. W latach 1914 – 1922 był wikarym i kuratusem w parafii św. Jadwigi w Królewskiej Hucie (Chorzowie). Kuratus, to rektor kościoła – w Kościele katolickim duchowny, który sprawuje opiekę nad kościołem nie należącym do parafii ani do żadnej innej wspólnoty. Dawniej wobec rektora kościoła używano tytułu kuratus, przy czym tytuł mógł dotyczyć również wikariusza, któremu powierzono opiekę nad kościołem filialnym. Po przyłączeniu Chorzowa do Polski Ferche został proboszczem w Oławie (1922 – 1927), a w latach 1927 – 1931 proboszczem w Koźlu.
            30 września 1931 roku został powołany do Kapituły Katedralnej we Wrocławiu, oraz został radcą wikariatu generalnego i radcą Tajnej Kancelarii Biskupiej. Ponadto ustanowiono go kuratorem Sióstr Marii i Sióstr Serca Bożego oraz kierownikiem diecezjalnego Stowarzyszenia św. Bonifacego, a 16 sierpnia 1940 r. mianowano go biskupem tytularnym Viny i biskupem pomocniczym  we Wrocławiu. Święceń biskupich udzielił mu Kardynał Adolf Bertram w dniu 29 września 1940 roku. Biskup Ferche w czasie II wojny światowej głosił kazania po polsku i czesku, z tego powodu władze niemieckie zakazały mu wygłaszania kazań.
            Po II wojnie światowej musiał opuścić Wrocław, który jak cały Śląsk włączono do Polski i we wrześniu 1946 roku wyjechał do Niemiec. Przyjęto go w Arcybiskupstwie w Kolonii i 27 marca 1947 roku mianowano go biskupem pomocniczym.  W Kolonii został mianowany też Kanonikiem Kapituły Katedralnej, radcą biskupim i sędzią prosynodalnym.  W 1950 roku został przewodniczącym Caritasu.
            Papież Jan XXIII dnia 22 czerwca 1961 roku mianował go papieskim asystentem tronowym.
Joseph Ferche zmarł 23 września 1965 r. w Kolonii. Został pochowany na cmentarzu Kanoników Katedralnych za Katedrą Kolońską.

 

Zygmunt Krakowczyk

Z niemieckiego tłumaczył Jerzy Lippa.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBiskup Joseph Ferche_1080

Biskup Joseph Fersche (zdjęcie z książki Aleksandry Matuszczyk Kotulskiej
„Pszów Sanktuarium Nadziei”)

Grób ojca Ferche_1080   Grób ojca Ferche-2_1080

Nagrobek jego ojca i napis i napis przetłumaczony:

Tu spoczywa w Bogu
Restaurator
Gustaw Ferche
Ur. 15 lutego 1860 r.
W Żorach
Zmarł 3 maja 1890 r.


Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.
Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.