Ksiądz Kardynał Stanisław Nagy w Pszowie

               W 1947 roku kilku absolwentów Szkoły Podstawowej z Pszowa wstąpiło do Niższego Seminarium Duchownego Księży Sercanów w Krakowie-Płaszowie. Ich wychowawcą był ks. prof. Stanisław Nagy. Troje z nich otrzymało święcenia kapłańskie w dniu 29 czerwca 1959 r. w kościele Bożego Ciała w Krakowie z rąk ówczesnego biskupa pomocniczego Karola Wojtyły. Byli to Augustyn Pioniór, Herbert Halama i Rudolf Krakowczyk. Ks. profesor Stanisław Nagy był gościem uroczystości na mszy św. prymicyjnej ks. Krakowczyka, podczas której w pszowskim kościele wygłosił homilię.

               Ks. Stanisław Nagy urodził się 30 września 1921 roku w Bieruniu Starym. Pochodził z tradycyjnej śląskiej rodziny. Jego matka zmarła gdy miał 6 lat, ojciec pracował w kopalni ”Mysłowice”. Jako 16-to latek wstąpił do Seminarium Księży Sercanów w Krakowie. Trzy lata póżniej wstąpił do płaszowskiego klasztoru. W 1941 roku złożył sercańskie sluby wieczyste, a w 1945 r. przyjął święcenia kapłańskie. Związał się też z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie zdobywał kolejne stopnie naukowe z teologii – od doktora do profesora zwyczajnego w 1985 r. W czasie pracy na KUL-u zaprzyjaźnił się z ks. prof. Karolem Wojtyłą. Papież Jan Paweł II mianował go kardynałem 28 września 2003 roku. Pisze o tym ks. Tomasz Jaklewicz w „Gościu Niedzielnym” z dnia 16.06.2013 r. Kardynał S. Nagy znany był ze swojej skromności.

               Utrzymywał stałe kontakty ze swoimi wychowankami. Księdza Krakowczyka wizytował dwukrotnie w Kaplicy na Turbaczu: z grupą przyjaciół w okresie stanu wojennego w 1981 roku, oraz 26.09.2004 r. Prezydent RP Lech Kaczyński oznaczył kardynała Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

               Kardynał Stanisław Nagy zmarł w domu zakonnym Księży Sercanów w Krakowie 5 czerwca 2013 r. tj. w miesiącu w którym czcimy Najświętsze Serce Jezusa. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 10 czerwca w krakowskim kościele przy ul. Saskiej. Pochowano go w krakowskim sanktuarium bł. Jana Pawła II. Uroczystości transmitowała telewizja Trwam.

 Zygmunt Krakowczyk

Ks. Nady z pszowskimi siostrami  Ks. Stanisław Nagy w gronie przyjaciół

xxxxxxKs. St. Nagy z pszowskimi siostrami (Boromeuszkami) 5.07.1959 r. i w gronie przyjaciół 5.07.1959 r.

Kardynał Nagy na Turbaczy W Kaplicy Papieskiej na Turbaczu

xxxxKardynał St. Nagy na Turbaczu 26.09.2004 r. xxx xKardynał St. Nagy 26.09.2004 r. w Kaplicy na Turbaczu. Ks. Krakowczyk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpokazuje mu łuskę armatnią wypełnioną ziemią z trzech obozów: Kozielska,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxOstaszkowa i Starobielska. Jest to symbol Katynia – przekazany przez
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxprof. Jana Widackiego wiceministra spraw wewnętrznych w rządzie T. Mazowieckiego

 


Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.
Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.