STATYSTYKA PARAFIALNA – ROK 2020

Statystyka za rok  2020 w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie

Sakrament Chrztu św.:

Rok 2019- 108 dzieci

Rok 2020 – 73 dzieci

Sakrament Bierzmowania:

Rok 2019 – 134 osoby

Rok 2020 – 70 osób

Sakrament Eucharystii:

  1. I Komunia św.:

Rok 2019 – 11 dzieci z klasy III i 3 dzieci do wczesnej Komunii św.

Rok 2020 – 67 dzieci z klasy III i 8 dzieci do wczesnej Komunii św.

  1. Rozdzielono Komunii św.:

Rok 2019 – 185 000

Rok 2020 – 100 000

Sakrament małżeństwa:

Rok 2019 – 38 ślubów

Rok 2020 –  25 śluby

Ilość pogrzebów:

Rok 2019 – 110 pogrzebów

Rok 2020 – 121 pogrzebów

Sakrament chorych:

Rok 2019 –ponad  400 razy odwiedziliśmy chorych /nie licząc coniedzielnych odwiedzin chorych przez naszych szafarzy/. Sakrament chorych przyjęło 16 osób

Rok 2020 – ze względu na pandemię odwiedziliśmy chorych i seniorów tylko na wyłączne zaproszenie – 60 osób /nie licząc coniedzielnych odwiedzin chorych przez szafarzy/. Sakrament chorych przyjęło 55 osób.

Wydatki, inwestycje i wykonane prace:

– najwięcej kosztów generuje utrzymanie kościelnych budynków i opłaty z tym związane /prąd, gaz i opał/.

– bardzo duże koszty generuje cmentarz; Niestety wielu parafian nie poczuwa się do obowiązku corocznego składania opłat na utrzymanie cmentarza /wywóz śmieci i woda/.

– dokonano renowacji 2 figur sprzed wejścia na teren kościoła /figura św. Karola Boromeusza i św. Jana Nepomucena/

– inwentaryzacja drzewostanu wokół Bazyliki i probostwa oraz konieczne przycięcia pielęgnacyjne

– dalsze prace związane z bezpieczeństwem ppoż. Bazyliki /sygnalizacja alarmowa, oświetlenie ewakuacyjne/

– rozpoczęto zmianę ogrzewania w Domu Parafialnym

– przeprowadzono wiele innych koniecznych drobnych napraw i remontów pomieszczeń probostwa i GCi.

Parafia nie otrzymała i nie korzystała z żadnych dotacji państwowych, gminnych, miejskich czy też kurialnych. Wszystkie prace wykonano dzięki ofiarności parafian.

Zamierzenia:

– renowacja figur przed Bazyliką

– remont ogrodzenia wokół świątyni

– dalsze prace pielęgnacyjne drzewostanu i inwentaryzacja drzew na Pszowskiej Kalwarii

– dokończenie prac ppoż. /przeniesienie głównego wyłącznika prądu poza obiekt/

– modernizacja pomieszczeń i drobne remonty na probostwie

– podjęcie prac związanych z osuszaniem ścian Bazyliki

Pomoc charytatywna:

 -Parafia sponsoruje obiady w trzech szkołach

– Parafia pomaga rodzinom  potrzebującym w parafii.

– Parafia pomaga dzieciom w Domu Dziecka ss. Salezjanek w Pogrzebieniu.

Te wszystkie akcje udało się przeprowadzić dzięki członkom Parafialnego Zespołu CARITAS. Dziękujemy im za zaangażowanie. Dziękujemy również za ofiarną pomoc paniom z Legionu Maryi.

Nie ulega wątpliwości, że czas pandemii wpłynął również na nasze życie parafialne. Ograniczenia w liczbie wiernych uczestniczących w liturgii, również wpłynęły na statystyki. Cieszy jednak zwiększający się świadomy udział w liturgii Mszy św. Duszpasterze dziękują za okazane w tym czasie zrozumienie i pamięć. Wszystkim Parafianom za złożone ofiary również i te z racji tzw. „mszy kolędowych” składamy jako serdeczne podziękowanie. W szczególności dziękujemy anonimowym darczyńcom i dobrodziejom. Swoją wdzięczność kierujemy do wszystkich, którzy swoją pracą i poświęceniem włączają się w życie parafii. Dziękujemy służbie liturgicznej, osobom dbającym o piękno i czystość świątyni i jej obejście, pracownikom probostwa, zaangażowanym w grupy przy parafialne i wszystkim ludziom dobrej woli za współpracę. Bóg zapłać chorym za ofiarowane cierpienia i modlitwę, wszystkim za okazane zrozumienie i serdeczność.


Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.
Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.