Rada parafialna – Duszpasterska

CEL, ZADANIE I CHARAKTER PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (PRD)

Działalność PRD powinna zmierzać do ukształtowania parafii w świadomą i zaangażowaną wspólnotę, która bierze na siebie troskę i odpowiedzialność za życie i pracę duszpasterską parafii, za szukanie rozwiązań dla powstających problemów. Do zadań Rady Parafialnej należy m.in. pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii w sprawach parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalania pracy parafialnej. Zgodnie ze swoją nazwą PRD ma charakter duszpasterski. PRD może omawiać również sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek z duszpasterstwem. PRD ma charakter pomocniczy z głosem doradczym. Proboszcz ma głos decydujący w sprawach parafii, powinien jednak w sumieniu liczyć się z głosem PRD.

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA PARAFII NARODZENIA NMP W PSZOWIE

Przewodniczący Rady: ks. Proboszcz Andrzej Pyrsz
Wiceprzewodniczący Rady: Marek Kolorz
Sekretarz Rady: Monika Witek

 CZŁONKOWIE RADY:

 1. ks. Pyrsz Andrzej (Proboszcz parafii)
 2. ks. Przewoźniak Adrian (wikariusz)
 3. ks. Hołyś Konrad (wikariusz)
 4. s. Maria Apollonia (Przełożona ss. Boromeuszek)
 5. Drobny Hubert (przedstawiciel świeckich pracowników parafii)
 6. Jezusek Michalina (przedstawiciel młodzieży)
 7. Kolorz Marek (przedstawiciel służby liturgicznej)
 8. Korzonek Anna (z wyboru parafian)
 9. Korzonek Marek (z wyboru parafian)
 10. Kowol Paweł (przedstawiciel nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej)
 11. Mojżysz Grażyna (przedstawiciel katechetów świeckich)
 12. Witek Monika (z wyboru parafian)

Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.
Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.